Miljöpolitik

Vårt brännsle är pellets – ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas av trädrester och biprodukter från sågverk och träförädlingsindustrier. Under förbränningen av pellets tillför det ingen extra koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma som togs upp av växten under dess uppväxt och ingår därför i kolets naturliga kretslopp.

Men vi tar hänsyn till miljö inte bara på grund av vårt sortiment som ger miljövänlig värme. Pellas X arbetar ständigt med att värna om miljön på både arbetsplatsen och omgivningen. Vi har en modern maskinpark för effektiv och miljövänlig tillverkning. Våra produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och det strävas efter att arbeta med miljövänliga råvaror.