Verksamhetsidé och Verksamhetsmål

Företaget skall sträva efter att utveckla en miljövänlig värmeteknik med tydligt fokus på förnybara energikällor som pellets. Alla varor med Pellas X märket skall vara tillverkade på ett miljövänligt sätt och av en välkvalificerad personal.

Vi skall uppfylla kundens behov, förväntningar och krav med kvalitet och driftsäkerhet av våra produkter. Vi skall vara den modernaste tillverkare i branschen i Polen som erbjuder produkter till rimligt pris. På grund av ovanstående arbetar vi endast med välkvalificerade medarbetare.