nowa-zapalarka- pellasx

PellasX presenterar ytterligare innovationer

7 augusti 2017 lanserade vi en ny modifikation i tändlement som används i brännare X Mini och X Mini 35.

  • Nu är enklare att byta dem ut – inga verktyg behövs. De nya tändelementena monteras exakt på samma sätt som en glödlampa – genom att skruva in eller loss.
  • Vi förminskade även skaderisk – tändelementet sitter centralt och därför har den keramiska täckningen ingen kontakt med metallhylsa.
  • Tack vare detta har vi även förkortat tändningsprocessen till 20 sekunder, eftersom uppvärmningen sker jämnt.
  • Högre verkninsgrad – effektivare tändning.