Pelletseldning

ogrzewanie-peletem-pellas-x

Sverige har en rätt lång och rik erfarenhet inom pelletseldningen. Denna metod för uppvärmning har två viktiga fördelar – är billig och miljövänlig samtidigt och dessutom är denna lösning perfekt för såväl privata kunder som industri. Pellas X står nu inför följande utmaningar:

  • att återuppbygga villamarknaden för pelletsbrännare i Sverige som drabbades mycket under senaste år pga ett stort underhåll och en låg pålitlighet av de brännarna av äldre generation;
  • att tillhandahålla ett alternativ för oljeeldning till industri som inte längre kan utnyttja ”oljebidrag”.

Tiden har förändrats – det gäller även pelletsbrännare!

Pellas X pelletsbrännare – vem kan elda med pellets?

Pellas X pelletsbrännare används för att elda med pellets eller biomassa. De kan installeras i alla panntyper, dvs. olje- och ångpannor, pannor för fasta bränslen samt i en del gaspannor. Detta och låga uppvärmningskostnader gör att våra brännare installeras i såväl enfamiljhus, flerfamilhus som i torkhus, skolor, hotell, industrianläggningar och även i bakeriugnar.

För dem som kräver mer

econet-moduł-komnikacyjny

Pellas X pelletsbrännare har designats med tanke att innovation, kundens bekvämlighet och nöjdhet samt hög verkningsgrad är nödvändiga ihop. Det är därför våra produkter har bland våra kunder och samarbetspartner ett gott rykte om att de är pålitliga, driftsäkra och mycket effektiva. Brännare säljs i byggsatser ihop med en galvaniserad externskruv och en avancerad styrenehet. Bland tillägsutrustningen finns: pelletsförråd (i olika storlekar), trådlösa termostater och externa moduler för fjärrstyrning av din panna via Internet eller mobil.

Enkel och snabb installation

En av de fördelar av pelletsbrännare är en enkel och snabb installation i nästan alla panntyper – det betyder att det inte endast är en billig uppvärmningsmetod utan också är installationskostnader låga och i resultat är återbetalningstiden väldigt kort. Dessutom finns det ofta inget krav för speciella tillstånd för att byta till pelletsuppvärmning eller anpassa den existerande panna till pelletseldningen.

Film som visar installation av pelletsbrännare

Driftsäkerhet

Driftsäkerhet har legat i vår fokus från början av vår verksamhet inom värmebranschen. Det är därför vi använder följande lösningar (en del av dem är patenterade av Pellas X):

  • Ett mekaniskt bakbrandskydd – en metallisk, flyttbar “skorsten” med en vipplucka som kopplar externskruv med brännare;
  • Hybridmotor med en lösning mot skaderisk som resultat av ett elavbrott – samtlig pellets som finns kvar i internskruv när elavbrott inträffar ska tryckas fram till förbränningskammaren;
  • STB-givare avstänger elförsörjning till externskruven när en pannöverhettning äger rum;
  • Den nya X.Plug pluggen är utrustad med eluttag och elintag med certifikat för explosionssäkerhet;
  • Polyuretan rör som kopplar externskruv och brännaren – den smälter om en eventuell bakbrand uppstår och bränsletillförseln upphör.

Vad är pellets?

Pellets är ett biobränsle i pelleterad form avsett för eldning i t ex pelletsbrännare, kaminer eller pelletspannor. Idag tillverkas pellets av trädrester och biprodukter från sågverk och träförädlingsindustrier. Pellets säljs vanligen i 15 eller 25 kg plastsäckar samt i 1 ton Big Bag säckar.

Grön energi

Förbränningen av pellets tillför inte atmosfären svavel, klor eller kvicksilver. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxt frigörs i processen för att åter kunna upptas av naturen. Det är därför pellets är den miljövanligaste bränsletypen. Dessutom uppfyller alla Pellas X pelletsbrännaren klass 5 krav enligt SS-EN 15270:2007.

Värdefull bekvämlighet

Pelletseldning är en mycket billigare uppvärmningsmetod än oljeeldning eller eluppvärmning. Förbränningsprocessen i pannor med Pellas X pelletsbrännare är full automatisk medan underhåll är minimalt. I jämförelse med kol- eller träeldning är bränslepellets mycket mer praktisk i förvaring, distribution medan ditt pannrum är mycket enklare att hålla rent och snyggt.

Stabila priser

Produktionskapacitet av pellets ökar varje år inte endast i Sverige utan i grannländer, Baltikum, Polen och Ryssland. Den växande konkurrens garanterar att prisnivå kommer vara stabil under kommande år även om marknaden kommer öka rejält.