Agropellets

Agropellet

Agropellets – vad är det egentligen?

Agropellets i likhet med träpellets är ett slags biobränsle i granulerad form. Skillnaden finns i ingredienser – agropellets tillverkas av bioavfall och rester av jordbruks- och skogsbruksproduktion. Det är framförallt spannmål, stjälkar, grönmassa och hö eller växter som odlas med tanke om pelletering (som t.ex. sälg) samt övrigt brännbart bioavfall, t.ex. slam från avloppsvatten eller spillträ.

Agropellets värmevärde varierar mellan 12 och 17 MJ/kg medan askhalt är mellan 3 och 7 %.

 

Fördelar av agropellets

Lågt pris

Agropellets är två gånger billigare än vanlig träpellets. Det är relaterad till lägre pris av råvaror och kortare förnyelsetid av detta slags biomass. Agropellets säljs på samma sätt som vanlig träpellets: i 16 kg säckar på pallar och storsäckar på 500-700 kg. Den är alltså enkel att transportera och lagra.

Bekvämlighet

Agropellets är ett krävande slags biobränsle – med lågt pris som huvudfördelen måste man komma ihåg att ett större underhåll är erfordeligt. Med tanke om detta har vi lanserat vår M-linje av brännare med  brännarkammare. Brännare utrustade med denna teknik rengörs automatiskt och minimaliserar underhållsbehov även om bränslekvalitet är väldigt låg.

Värt att veta är att askmängden efter eldning med agropellets är två gånger mindre än vid eldning med det bästa kvalitets kolet. Dessutom är askan från agropellets en fin gödningsmedel.

Ekologi

Noll CO2 ballans

Eldning med biomassa har inget negativt inflyttande på miljö eftersom den bidrar inte till ökning av CO2-utsläpp. CO2 som frigörs under eldningen motsvarar värdet av CO2 som absorberades av växter tidigare.

Kort förnyelsetid av biomassa

I jämförelse med traditionella bränslen (huvudsakligen kol och gas) har pelletsen en viktig fördel – förutom att den är miljövänlig är förnyelsetid för detta slags bränsle betydligt kortare – för träpellets är det ett par år medan för agropellets – även bara ett år!

Dubbel återvinning

En av de kanske märkliga egenskaperna av pelletsen är att den kan “dubbelåtervinnas”.
Först och främst är pelletsen en produkt av en återvinningsprocess – det är ju bioavfall som är den huvudråvaran för pelletstillverkningen. Dessutom, aska som är en sidoprodukten av pelletseldningen kan vara ett perfekt, rikt på mikroelementer tillägsämne till kompost.

Tillgänglighet

Tillverkning av agropellets till skillnad från träpellets är oberoende på träindustrin. Det betyder att agropellets är lätttillgänglig inte bara i skogsrika områden där träindustrin är välutvecklad utan också i län där jordbruk dominerar. Kort förnyelsetid och fortsatt jordbruksproduktion garanterar alltså tillgång till råvaran och dess låga pris. Agropellets blir mer och mer vanlig som ett biobränsle i flera länder i Europa och över hela världen.