Biomassa

Biomassa är en materia som består av organiska, biodegraderbara avfall och rester. Biomassa som används till värmning omfattar framförallt växtrester från: träindustrin, jordbruksindustrin och förknippad bearbetningsindustrin samt kvarstående avfall efter underhåll och renhållning av städer, skogar, parker m.fl.

Ta hand om miljön och din plånbok

De huvudfördelarna av biomassa som energikälla är låga kostnader och miljövänlighet. Förutom planteringar av energiväxter, biomassa tillverkas av bioavfall, dvs. organiska sidoprodukter och rester. Antal kemiska ämnen som släpps ut under agropelletseldning är minimalt – PellasX brännare har V klass utsläppsklass. CO2 som frigörs under eldningen motsvarar värdet av CO2 som absorberades av växter tidigare.

Inte endast pellets

Pellets och agropellets är de vanligaste slags bränslen som finns tillgängliga på marknaden. Det finns dock andra typer av biomassa vars värmevärde är jämförbart med pellets och som kan användas som bränsle i Pellas X pelletsbrännare. Vi genomförde en rad tester och i följd kan vi rekommendera användare av Pellas X pelletsbrännare att elda även med följande bränsletyper:

  • Körsbärs- och sötkörsbärskärnor
  • Krossade olivkärnor
  • Havre

Ett värde av en viss biomassa kan variera beroende på ingrendieser, kvalitet, renhet och fuktighet men en biomassa av bra kvalitet ska eldas jämnt medan askmängden kommer vara försumbart liten. Den viktigaste faktorn förutom prisnivå är tillgänglighet.
T ex havre eller agropellets är lättillgänglig i Sverige och kan köpas bl a i en lokal bondgård medan olivkärnor måste importeras från södra Europa. Körsbärs- och sötkörsbärskärnor bör finnas tillgängliga i företag som sysslar med bearbetning av frukter. Det är även värt att kolla vad som finns tillgängligt på markander av de grannländerna. T ex Polen är en av de världens största producentländer av körsbär. Bara under år 2012 plockade polska producenter 41.063 tin sötkörsbär och 175.391 ton körsbär, som motsvarar 14,6 % av världens produktion.