Fördelar med pelletseldning

Fördelar med pelletseldning

Pelletsbrännare passar till nästan alla typer av pannor – för olja, gas eller fasta bränslen. Installation är relativt enkelt – en certifierad fackman ska montera din brännare färdigt inom ca 2 timmar. Anpassningskostnader är därmed låga och betalar sig på 2,5 år!.

Pris på pellets

Prisjämförelse av olja och pellets

Pellets tillverkas av bioavfall, framförallt såg- och kutterspån. Det betyder att pris på pellets beror inte på fluktuationer av pris på naturresurser. Idag går bara hälften av all tillgänglig såg- och kutterspån i Sverige till pelletstillverkning. Det finns alltså inget behov att importera detta bränsle. Pelletstillverkare finns oftast i närheten. På så vis minimeras transportkostnaderna och det lokala näringslivet gynnas.

Sammanställning av uppvärmningskostnader

Eldningsolja = 37,2 Mj/l
Tröppellets = 18 Mj/kg
Man förbrukar 2400 l eldningsolja för att uppvärma ett hus med en bostadsyta på 160 kvm. 1 l eldningsolja motsvarar 2,1 kg träpellets, så pelletsförbrukningen ska uppnå 5040 kg i detta fall.Följande enkla kalkyl illustrerar ytterligare vilka kostnader det medförde att elda med pellets jämfört med olja år 2014: Eldningsolja: 7,2 kr/l; 2400 x 7,2 = 17.280 kr Pellets: ca 2 kr/kg; 5040 x 2,2 = 10.088 krBesparingen per år blir ca 7.200 kr, dvs. nästan 42 % mindre uppvärmningskostnader!

Olika valmöjligheter av bränsle

Pris på pellets beror på råvaran. I början av 2015 kostade den dyraste, certifierade, oförorenat pelletsen med låg askhalt ca 2.200 kr/t. Man kan dock förbruka billigare bränslepellets (1.400-1600 kr/t) i våra brännare tack vare vår teknik. Det blir också vanligt att använda agropellets som har rätt stor askhalt men kostar bara ca 1.000 kr/t. Det går även att elda med andra slags biobränsle som havre, torra oliv- eller körsbärkärnor. Dessa bränsletyper är tillgängliga oftast under bara en viss period av år men kan vara betydligt billigare. Det som är viktigt är att kontollera om bränsle för din brännare är tillräckligt torr.

Användarens bekvämlighet

Automatisk askutmatning

Drift av PellasX pelletsbrännare är helt automatiserad. Vi tog även hand om att förkorta underhållstid så mycket som möjligt – i våra brännare finns två innovativa lösningar dedikerade för utmatning av askan från förbränningskammaren.

I X-linje och Hybrid-linje finns det ett patenterat system för bränsleblandning (så kallad omrörare) för bättre förbränningseffektivitet som samtidigt matar ut askan ur brännarröret (dock ett minimallt underhåll rekommenderas). Medan en innovativ och patenterad lösning av roterande brännarkammare som finns installerad i brännare från Revo-linje är en perfekt konstruktion för dem som särskilt uppskatar bekvämlighet – brännaren ska hålla sig ren även om ett bränsle av sämre kvalitet förbrukas.

Automatisering av arbetsprocesser

Våra brännare är utrustade med avancerade styrenheter som kontrollerar drift och informerar dig om eventuella driftsfel. Styrenheten kan modulera effekt och pelletsförbrukning enligt byggnadens värmebehov. Användaren kan själv anpassa inställningar enligt sin specifik önskan. I följd kan man bättre hantera sin ekonomi och värmeutgifter. Dessutom finns det tillägsmoduler som tillåter att kontrollera drift och byta inställningar via rumtermostat eller via Internet och mobilapp.

Renhet

Bränslelagring

Pellets säljs i förseglade säckar som skydd mot fukt. Kom ihåg att kolla om ditt pelletsförråd är torrt och skyddad mot fuktighet innan du ska avpacka pellets och överföra den till förrådet. Det är viktigt att pellets förblir torr – det påverkar betydligt värmeeffektivitet. Det finns även möjlighet att beställa tankbil med pellets som kan överföras till en större silo eller container för pellets. Pellets förpackas oftast i småsäckar på 16 kg eller i storsäckar på 500-700 kg. Leverering och lagring av pellets är enkel och ren. Pellets kräver att förvaras på en torr och fuktskyddad plats. Pellas X pelletsförråd finns tillgängliga i följande storlekar: 300, 600 och 1200 l.

Eldning

Pellets tillverkas framförallt av vedavfall och trädrester – det är därför det luktar bränt trä när man eldar med pellets. Mängd aska som tillverkas i följd av pelletseldning beror på bränslekvalitet – oftast är det 0,2 – 1 % askhalt. För ett hus på 160 kvm ska alltså mellan 10 till 47 kg askan tillverkas under ett år. Det betyder att pannunderhåll är minimalt medan askan kan utnyttjas som gödningsmedel eftersom den innehåller en rad värdefulla för växt mineralföreningar. Vi rekommenderar att kolla om pellets är certifierad och om det finns på säckar med pellets en information om askhalt innan du väljer din leverantör. Ju större askhalt desto mindre värmevärde (större förbrukning) och mer renhållning.

Ekologi

Kom ihåg att de som eldar med pellets inte endast hanterar bättre sin värmekostnader utan också tänker om miljön:

Återvinning av avfall

Pellets tillverkas av trädrester och bioavfall. Det som kvarstår efter pelletseldning är en rik på mineralröeningar aska som kan utnyttjas som en gödningsmedel.

Noll ballans CO2

Pellets bidrar inte till växthuseffekten. Eldar du med pellets, kan du vara ganska säker på att utsläppen av oförbrända kolväten, stoft och partiklar, ligger mycket under gränsvärdena.

Snabbt förnybart bränsletyp

Pellets är detta slags bränsle som förnyas mycket snabbt – detta process beräknas vara ett eller maximalt ett par år.