Pellets

 

Vad är pellets?

Pellets är ett biobränsle tillverkat framförallt av trädrester, kutterspån eller sågspån i pelleterad form avsett för eldning i t ex pelletsbrännare, kaminer eller pelletspannor. På marknaden kan man även hitta pellets tillverkad av andra slags biomass, t ex: agropellets (bl a stråpellets) som är billigare men har lägre värmevärde och större askhalt.

Pellets, Bränslepellets, Pelletar

Det finns ett par ord i svenska språket för att beskriva detta slags biobränsle. Engelsk ord “pellets” betyder huvudsakligen material som pressats till små, hårda kulor eller stavar. I vår branschen när man säger pellets tänker man oftast om träpellets. Men idag tillverkas pellets inte endast av trädrester och biprodukter från sågverk och träförädlingsindustrier utan också från olika slags bioavfall som strå, solroskärnor m fl. Bioavfall toppar och gallringsrester torkas, därefter mals materialet i en kvarn. Sedan pressas det under extremt högt tryck och i höga temperaturer och formas till pellets. Den färdiga produkten kyls sedan ner för att lagras hos tillverkaren innan den slutligen levereras till kund. Pellet har ett högt energiinnehåll som kan eldas i pelletsbrännare, pelletskaminer, pelletspannor och andra slags redskap. Därför ibland hör man om pellets att det är “grön energi” eller som man brukar säga i kolrik Polen “grön kol”. Värmevärde av pellets varierar mellan 4,6 och 5 kWh/kg eller 16 och 20 MJ/kg.

Det som utpräglar pellets är att inga skadliga och farliga gaser släpps ut till atmosfär och det som kvarstår efter eldningen är en liten mängd aska (ca 1%) vilken kan utnyttjas som gödningsmedel.

Vad egentligen finns i pellets?

Pellets av den bästa kvalitet består av sågspån, kutterspån, bark och grenar av trädarter med låg hartshalt, utan något slags kemiska ämnen. Oftast är det alltså rester efter skärning av bok-, björk-, lönn-, ek-, sälg-, tall- eller granved. I branschen brukar man säga att den bästa pelletsen har ljus färg och tillverkas av tall- eller granved. Ljus färg är en information för användare att barkhalt i pellets är låg – barken kan vara förorenad med sand och i följd askhalt är större medan värmevärde – lägre.

Skillnader mellan pellets och agropellets

Agropellets är ett slags pellets som tillverkas framförallt av strå och av bioavfall av låg kvalitet som har lägre värmevärde (mellan 12 och 17 MJ/kg) och större askhalt (3-7 %). Den största fördelen är pris – agropellets ofta säljs till halva priset. Dessutom är detta slags pellets oberoende av träindustri och därigenom lättillgänglig t ex för bönder som även själva kan försörja sig med detta bränsle. Privata kunder som värmar med pellets och uppskattar bekvämlighet och minimallt underhåll oftast väljer dock träpellets av hög kvalitet.

Om du tänker elda med agropellets får du övertänka att investera lite mer och välja en brännare från vår Revo-linje med hög förbränningseffektivitet och patenterat rotationsystem med askutmatning. Då ska du försäkra en felfri drift till lågt pris.

En förnybar energi – en miljövänlig energi. Ingen skada för miljön

När man eldar med pellets eller agropellets är man säker att inga skadliga gaser med klor, svavel eller kvicksilver släpps ut till atmosfären. Der är framförallt CO₂ istället – gas som absorberas senare av växter i den naturliga CO₂-cykeln. Följaktigen genererar syre efter fotosyntesprocessen.

Pelletsbranschen expanderar – i Europa skapar man planteringar med tanke att odla energiväxter som sälg, ros- och malväxter eller vass. De växterna växer snabbt och är ideala för agropellets.

Varför pellets?

Eldning med pellets betyder värmning till halva priset i jämförelse med eldningolja och är ca 40 % billigare än gas.DÄRFÖR:De som eldar med pellets vinner dubbelt – har en miljövänlig teknik för att värma sin bostad och sparar pengar.Kort sagt :PELLETS = BÄTTRE HÄLSA OCH MER PENGAR i din ficka, alltså: REN ENERGI – REN VINSTMedelpriset för pellets under år 2014 var 2.000 kr/ton.

Pellets säljs antigen i 16 kg säckar, i storsäckar (500-700 kg) eller lös och då levereras i tankbilen.

OBSERVERA:

De ovanstående priser är ungefärliga – vi rekommenderar att få i kontakt med tillverkare och återförsäljare.

Vad måste man ta hänsyn till när man köper pellets?

Pellets ska vara torr. Den maximala fukthalt som kan tolereras är mellan 7-12 %. Pellets ska säljas i vätsktäta plastsäckar. I Sverige tillverkas idag pellets med en diameter på 6-12 mm. Pellets mellan 6 och 8 mm är rekommenderade för alla typer Pellas®X pelletsbrännare. Vi rekommenderar även att testa pellets innan du bestämmer sig för att köpa en större kvantitet pellets från en ny leverantör. En större än vanligt askmängd och slagg i brännarkammaren kan tyda på låg kvalitet av pellets och oönskade ingrendienser. För att möta ökande krav för att elda med agropellets och andra biomass av sämre kvalitet än den vanliga träpelletsen designerade vi en rad brännare i REVO-linje – tack vare en avancerad rotationsystem för förbränningskammaren är dessa brännare faktiskt utrustade med automatisk askutmatning.

Pellets måste alltså uppfylla förljande krav:

 • får vara torr (7 -12 % fukthalt)
 • jämna dimensioner
 • förpackad i förseglade säckar
 • med minimal halt av oönskade avfall som: trädamm, sågspån, gren och krossad pellets
 • med naturell färg och doft av trä

Pellets mellan 6 – 8 mm rekommenderas att eldas i Pellas X pelletsbrännare.

Kvalitetscertifiering av pellets

Certifierad pellets garanterar felfri drift och hög värmeeffektivitet. Till och med 2011 fanns det inga regler för pelletskvalitet i Europa. Endast de länderna med den mest utvecklade träindustrin där pelletseldning är mycket utbredd har haft sina egna klassifikationer, bland dem Sverige med miljömärkning känd som Svanen. Det finns även en rad andra normer som vi rekommenderar

certyfikaty-pelletu-din-plus-onorm-en-plus

 • ÖNORM M 7135
 • DIN 51731
 • DIN plus
 • SS 18 71 20 – 1 Grupa
 • EN plus A1

Normjämförelse

Utvalda värden från certifikater:

 

Pelletskriterierna Enheter ÖNORM M 7135 DIN 51731 DIN plus SS 18 71 20 EN plus A1
Värmevärde (Q) MJ/kg >18 17,5 16,5≤ Q ≤19 ≥16,9 16,5≤ Q ≤19
Fuktighet % <10 <12 ≤10 <10 ≤10
Askhalt % <0,5 <1,50 ≤0,7 <0,07 ≤0,7
Diameter (r) mm 4≤ r ≤10 4≤ r ≤10 6±1; 8±1 4≤ r ≤10 6±1; 8±1
Längd (a) mm 5 x r <50 3,15≤ a ≤40 4 x r 3,15≤ a ≤40

 

Certifierad pellets är dyrare men kunden blir säker om följande istället:

 • faktiskt värmevärde
 • låg askhalt, dvs. ännu mindre underhållsbehov
 • lägre serviceutgifter.