Modul B och C

Modul BC

B och C Modul

Tillägsmoduler som styr drift av ackumulatorstankar.

B och C modulerna är multifunktionella och har kompletterande funktioner till de huvuda PellasX styrenheter som S.Control och R.Control.

Egenskaper:

  • Styr ventilers ställdon, kontrollerar cirkulationspumpdrift för VV samt ger kontroll över reservpann- och larmsignaleringsutgång.
  • Automatiskt håller börtemperatur i värmesystemet på rätt nivå med hjälp av vädersensor (utetemperatursensor).
  • Kan ej användas separat som fristående enheter – alla funktioner, som B och C moduler tillhandahåller, finns tillgängliga i styrenheten (R. eller S.Control) efter en korrekt anslutning av respektive modul.