Lambda Control

Lambda Control

Lambda Control är ett modernt, elektroniskt mätinstrument som används för att känna av och reglera syrehalten i avgaserna. Med hjälp av lambdasonden kan man optimera förbränningsprocessen och fäljaktigen – bränsleförbrukningen. Lambda Control är en externmodul med senaste generations kommunikationsinterface som skickar mätvärden från modulen till styrenheten.

Lambda Control – avancerade funktioner:

  • gör exakta mätningar på syrehalten i avgaserna
  • optimerar förbränningsprocessen
  • minskar CO2-utsläpp