Room Control Radio Touch

radiotouch0

0

Room Control RADIO TOUCH är en trådlös fjärrstyrningspanel för brännare med rumstermostatfunktion och strömförsörjning. En av de största fördelarna med enheten är möjligheten att styra pannans funktioner från respektive rum.

 

 

 

 

Specifikation:

  • Enheten används som en trådlös fjärrstyrningspanel för brännare,
  • samarbetar med ISM dubbelriktad radioöverföringsmodul,
  • säkerställer termisk komfort i rummen tack vare radiokommunikation med regulatorerna,
  • möjliggör avläsning och redigering av samtliga parametrar av regulatorer och värme- och ventilationskretsar,
  • väderstyr blandarkretsar och korrigerar automatiskt värmekurvan för att värma kretsen,
  • erbjuder samtidig uppdatering av enheternas programvara via microSD-kort eller microUSB OTG uttag (tillval) för samverkan med externt minne,
  • styrenheten kan styras med hjälp av mobil app.

radio touch dom