Room Control Radio

room_control_px

Room Control RADIO är en batteridriven, trådlös rumstermostat som genom kommunikation med S.Control styrenheten möjliggör styrning av styrenhetens driftparametrar och -lägen och håller inställd temperatur i rummet.

      Specifikation:

  • Dubbelriktad radioöverföring av data.
  • Styrning av styrenhetens samtliga parametrar och driftlägen.
  • Indikering av larm, bränslenivå, brännarens arbete och behovet att rengöra brännaren.
  • Samverkan av några termostater med varandra

room_control-front-white-2019

 

  • säkerställer konfigurering av regulatorns meny från valfritt rum,
  • håller inställd temperatur i rummet,
  • informerar om bränslenivån i behållaren, larmstatus och meddelanden från pannan, brännarens arbete och behovet att rengöra brännaren samt om utetemperaturen,
  • startar och stänger av pannan samt säkerställer en kontinuerlig tidsynkronisering med regulatorn,
  • har batterisparläge, indikering av batteriurladdning och radiosignalens styrka,
  • är utrustad med barnlås.

radio2