Room Control

Room Control
Room Control är en rumstermostat med fjärrkontroll till S.Control eller R.Control.
Enheten har en modern design med en stor grafisk display och ett intuitivt operativsystem, s.k. TOUCH & PLAY.

Room Control tillåter dig att:
  • kontrollera temperatur upp i tre rum på enkelt och efektivt sätt
  • ange sit eget tids-/temperaturscheman (dagliga och nattliga),
  • reglera och kontrollera de grundläggande funktionerna av din panna,
  • välja mellan olika driftslägen,
  • kolla larmlista,
  • kolla bränslenivå i pelletsförrådet.

Den absolut viktigaste fördelen är dock möjlighet att styra dina brännare och panna direkt från t.ex. ditt eget sovrum eller andra vardagsrum.

Funktioner:
  • anpassad till din styrenhet
  • termostat
  • temperaturer i olika rum
  • bränslenivå