Room Control

Room Control
Room Control är en rumstermostat med fjärrkontroll till R.Control.
Enheten har en modern design med en stor grafisk display och ett intuitivt operativsystem, s.k. TOUCH & PLAY.

Room Control tillåter dig att:
  • kontrollera temperatur upp i tre rum på enkelt och efektivt sätt
  • ange sit eget tids-/temperaturscheman (dagliga och nattliga),
  • reglera och kontrollera de grundläggande funktionerna av din panna,
  • välja mellan olika driftslägen,
  • kolla larmlista,
  • kolla bränslenivå i pelletsförrådet.

Den absolut viktigaste fördelen är dock möjlighet att styra dina brännare och panna direkt från t.ex. ditt eget sovrum eller andra vardagsrum.

Funktioner:
  • anpassad till din styrenhet
  • termostat
  • temperaturer i olika rum
  • bränslenivå