Styrenhet R.Control TOUCH

R_ControlTOUCH

Egenskaper av R.Control TOUCH

 • En stor, grafisk touchdisplay med en enkel och intuitiv meny,
 • Två menytyper – en förenklad, grunddläggande meny samt en avancerad (service) meny. Den förenklade menyn är anpassad för en daglig användning enligt behov,
 • Infoknapp – snabbt och intelligent hjälp Var och en parameter i styrenheten finns beskriven, man kan få veta mer om olika parametrar genom att trycka på infoknappen,
 • Styrenhet med modulkonstruktion innebär att användaren kan tillägga till systemet upp till tre extra pumper (pannpump, VV pump, shuntpump) samt fyra ytterligare shuntkretsar med ställdon,
 • Separata inställningar för tillgängliga värmekretsar – användaren kan anpassa olika börtemperaturer i existerande värmekretsar samt kan installera en vädergivare (utetemperaturgivare) och anpassa väderstyrning till de konfigurationerna,
 • Steglös fläktsdriftreglering – en perfekt luft-till-bräsnle dosering som förminskar bränsleförbrukningen,
 • Room Control TOUCH panel – kan installeras som en termostat och en tilläggsstyrbox utanför pannrummet; via panelen kan användaren kolla och ändra de samtliga inställningarna utan att gå till pannrummet,
 • Kontroll av avgastemperatur – koll på eventuella föroreningar i värmeväxlare,
 • Mätning av ljusnivå i förbränningskammaren – kontroll av brännardrift,
 • Bredbandslambdasond som styrs av R.Control via en externmodul – reglering av lufttillförsel som förbättrar förbränningsprocessen och minskar bränsleförbrukningen,
 • Bränsle nivågivare – styrenheten ska larma användaren med en grafisk information och ljudsignal att bräsnlenivå är låg,
 • Ljudsignal vid larm – ökad säkerhet,
 • Larm och felhistorik – styrenheten behåller informationer om alla fel och larm som uppstått (ihop med beskrivningar och datum),
 • Klocka med kalender – funktionen tillåter att programmera börvärde för rumtemperatur och varmvattentemperatur i veckoperioder,
 • Statistikuppgifter – styrenheten behåller statistikuppgifter som senare kan användas vid optimering eller felsökning, T.ex. koll på panntemperatur och brännareffekt, inmatningstider,
 • Återställning till abrikinställningar,
 • Fullt kompatibel med styrningar av olja eller gaspannor – tändning, bränleinmattning och drift med lägre effekt när börtemperatur uppnås händer automatiskt,
 • Möjlighet att installera en utdragsfläkt.

Se även