Styrenhet R.Control

R_Control
Egenskaper av R.Control styrenhet

 • En stor, grafisk display med en enkel och intuitiv meny.
 • Två menytyper – en förenklad, grunddläggande meny samt en avancerad meny. Den förenklade menyn är anpassad för en daglig användning enligt behov.
 • Infoknapp – snabbt och intelligent hjälp; var och en parameter i styrenheten finns beskriven, man kan få veta mer om olika parametrar genom att trycka på infoknappen.
 • Styrenhet med modulkonstruktion innebär att användaren kan tillägga till systemet upp till tre extra pumper (pannpump, VV pump, shuntpump) samt fyra ytterligare shuntkretsar med ställdon.
 • Separata inställningar för tillgängliga värmekretsar – användaren kan anpassa olika börtemperaturer i existerande värmekretsar samt kan installera en vädergivare (utetemperaturgivare) och anpassa väderstyrning till de konfigurationerna.
 • Steglös fläktsdriftreglering – en perfekt luft-till-bräsnle dosering som förminskar bränsleförbrukningen.
 • Room Control panel – kan installeras som en termostat och en tilläggsstyrbox utanför pannrummet; via panelen kan användaren kolla och ändra de samtliga inställningarna utan att gå till pannrummet.
 • Kontroll av avgastemperatur – koll på eventuella föroreningar i värmeväxlare.
 • Mätning av ljusnivå i förbränningskammaren – kontroll av brännardrift.
 • Bredbandslambdasond som styrs av R.control via en externmodul – reglering av lufttillförsel som förbättrar förbränningsprocessen och minskar bränsleförbrukningen.
 • Bränsle nivågivare – styrenheten ska larma användaren med en grafisk information och ljudsignal att bräsnlenivå är låg.
 • Ljudsignal vid larm – ökad säkerhet.
 • Larm- och felhistorik – styrenheten behåller informationer om alla fel och larm som uppstått (ihop med beskrivningar och datum).
 • Klocka med kalender – funktionen tillåter att programmera börvärde för rumtemperatur och varmvattentemperatur i veckoperioder.
 • Statistikuppgifter – rstyrenheten behåller statistikuppgifter som senare kan användas vid optimering eller felsökning. T.ex. koll på panntemperatur och brännareffekt, inmatningstider mm.
 • Återställning till fabrikinställningar
 • Fullt kompatibel med styrningar av olja- eller gaspannor – tändning, bränleinmattning och drift med lägre effekt när börtemperatur uppnås händer automatiskt.
 • Möjlighet att installera en utdragsfläkt.

Se även