Välj din brännare

Hur anpassar man en pelletsbrännare till sina behov?

 

Byggnadstillstånd

För att välja en brännare med tanke på att värma upp byggnader, får man ta hänsyn till följande:

  • byggnadsytan,
  • takhöjden,
  • isoleringstypen,
  • installationens tillstånd,
  • antal och kvalitet av radiatorerna.

Automatisk effektreglering

Moderna PellasX pelletsbrännare styrs av en styrenhet som justerar effekten. Beroende på driftläge, effekten kan justeras automatiskt enligt behov – detta påverkar besparingar. Vid stora fluktuationer av värmebehov under dagtid, styrenheten kan justera brännardrift genom att modulera effekt eller enkelt att stänga av brännaren tills byggnaden kyls ner.

Konverteringsgrad

Brännaren skall anpassas inte enligt pannans värmebehov utan enligt byggnadens värmebehov. Vid antagandet att de värden som gäller byggnadens tillstånd är genomsnittliga, installatörer förutsätter att för varje 100 kvm behöver man en brännare på 10 kW effekt. Exempel: för uppvärmning av ett 180 kvm hus räcker det med brännare Revo Mini eller X Mini som har effektområde mellan 5 och 26 kW effekt. För uppvärmning av en hall på 1000 kvm behöver man en Revo 100 eller X.100 brännare (effektområde mellan 30 och 100 kW). Om panneffekt ligger på effektgränsen mellan två modeller i vårt sortiment rekommenderar vi alltid att installera denna brännare som har högre maxeffekt. När det gäller val mellan brännartyp (Revo, Hybrid, X-linje) beror det helt på användarens preferenser och behov som gäller underhåll, energieffektivitet, bränslekvalitet samt kundens budget. Det ovan presenterade sättet är vägledande och vi alltid rekommenderar att få en profesionell stöd från en certifierad fackman.

Underhåll, besparingar, bränsle

I vårt sortiment finns tre linjer av brännare:

X-linje

Brännare med effektområde mellan 5 och 500 kW. Pålitliga och billiga pelletsbrännare i det bredaste effektområdet. De passar fint såväl till ett pannrum i ett enfamiljhus, som till stora värmeanläggningar för bostadsområde eller industri.

HYBRID

Brännare med effektområde mellan 5 och 44 kW. Energisparande brännare som utnyttjer det som är bäst i X-linje med unika lösningar från Revo-linje. Det är vår senast linje av brännare som designerats med tanke på de som letar efter ekonomiska och estetiska lösningar.

REVO

Brännare med effektområde mellan 5 och 150 kW. Revobrännare är de mest moderna pelletsbrännare med roterande förbränningskammare och hybridmotorer. De försäkrar en underhållsfri drift även om man använder pellets av sämre kvalitet.

 

Ställ en fråga till experten

Om du tycker att det vore bra att få veta lite mer innan du väljer en brännare – ställ en fråga till vår expert. Fyll i kontaktformuläret och våra specialister ska återkomma till dig för att hjälpa.

Fråga experten: Kontaktförmulär