Enfamiljhus

Pelletsbrännare

Vad är pelletsbrännare?

Pelletsbrännare är en anordning som används för att förbränna bl.a. träpellets i pannor för att tillverka värme. Pelletsbrännare är ett efektivt och billigt alternativ för uppvärmning – grundläggande investeringar är låga och man kan ofta utnyttja den existerande installationen med tanke på ännu större besparingar.

Billig och enkel modernisering av ditt pannrum

Den viktigaste fördelen av pelletsbrännare är att de kan installeras i flest av de existerande värmesystem, såväl i pannor för kol, pärlkol och andra fasta bränsle som i oljepannor eller en del av gaspannor. Tack vare detta kan man betydligt minska investeringskostnader som positivt påverkar avkastning på investeringen.

Kundens bekvämlighet

Pelletsbrännare kombinerar ekonomi som karakteriserar fasta bränsle med användarens bekvämlighet som karakteriserar lösningar för flytande och gasformiga bränslen. Med pelletsbrännare kan man uppvärma på ekonomiskt och rent sätt.

Renlighet

Pellets är ett rent bränsle som har en behaglig doft. Det är enkelt att hålla ditt pannrum rent som kan följaktligen bli även ett tvättrum eller ett torkrum! Beroende på pelletskvalitet varierar askhalten mellan 0,3 till 1,5 %. Det innebär att det inte kvarstår stora askmängder som måste rengöras eller matas ut. Dessutom kan asken användas som en biogödningsmedel i ditt trädgård.

Automatisering

PellasX styrenhet har designerats med tanke på ekonomi. Tändelement som startar brännarens drift har låg strömförbrukning, pannan startar automatiskt när ett behov uppstår. När brännaren uppnår börvärde som angivits av användaren ska styrenheten automatiskt stoppa driften tills pannan kyls ner och starta den igen när temperaturen sänker för mycket. Man kan använda även shuntar och rumstermostater för att förbättra efektiviteten och minska bränsleförbrukningen.

Med tanke på ekonomin och miljön

Pellets är billiagre i jämförelse med olja eller gas. CO2-utsläpp är minimalt medan pellets inräknas till förnybara energi källor. Biomassa som behövs för pellets kan odlas under ett par eller tiotal år som är en betydlig skillnad till kol, gas eller olja som behöver hundratusentals år.

Ett brett sortiment

De mest populära PellasX brännare är avsedda för att användas i enfamiljhus:

  • Brännare med effektområde mellan 5 upp till 26 kW – X Mini, HYBRID Mini, REVO Mini
  • Brännare med effektområde mellan 8 upp till 35 kW – X Mini 35, HYBRID Mini 35, REVO Mini 35
  • Brännare med effektområde mellan 10 upp till 44 kW – X 44, HYBRID 44, REVO 44