Service

 

Servicevillkor

Service samt alla garantireparationer måste utföras av Pellas X auktoriserade installatör som installerade brännaren eller av ett auktoriserat företag som angivits av tillverkaren – Pellas X Ltd. LP.

I de särskilda fallen (t.ex. om installatör som är ansvarig för en viss installation inte längre är verksam eller förlorar sin behörighet) skall servicen anordnas av tillverkaren. Kunden ombeds att ange sitt namn, efternamn och kontaktuppgifter i anmälan samt att beskriva sitt problem. Vi kommer återskicka ett meddelande med vårt ärendenummer och bekräftelsen att anmälan har mottagits. Vår serviceman kommer ta kontakt med kunden vid den tidigast möjliga tidpunkten.

 

Garantivillkor

Garantin är gällande om nedanstående krav uppfylls:
1. Installationen av kundens brännare har utförts av en installatör som har en gällande certificering från tillverkaren.
Installatören är skyldig att överlämna en kopia på installationsprotokoll (via mail eller post) som innehåller informationer om den första starten samt om besiktningar (såväl grunda som utökade). Protokollen skall överlämnas inte senare än 10 veckor efter utfärdandedatum.

2. Användaren skall komma överens med installatören eller ett certificierat företag om att utföra periodiska besiktningar enligt tillverkarens schema över besiktningstider (vanligen 1 gång om året).
Besiktningsaktiviteter som skall utföras av installatören finns beskrivna i garantiboken. Om inte annat föreskrivs i avtalet mellan användaren och installatören, besiktningar skall betraktas som tilläggstjänster och betalas av användaren.

 

Besiktningar

Bland de besiktningsaktiviteterna vid en grundläggande besiktning finns följande:

 • Inställningskontroll
 • Kontroll av säkerhetsanordningarna (STB, temperaturgivare för panna och brännare)
 • Kontroll och rengöring av ljussensorn
 • Kontroll av vippluckan (om den finns)
 • Avgasanalys och mätning av skorstensdraget
 • Kontroll av serviceräknaren
 • Rengöring av brännarens lufthål och roster
 • Kontroll av rostret (infästningen och skicket)
 • Lambdasondkalibrering (om sonden finns)

Bland de aktiviteterna vid en utökad besiktning finns följande:

 • relätest
 • tätkontroll (gäller brännaren)
 • kontroll av det elektriska tillbehöret
 • kontroll av tändelementet

 

OBS!

 • Tillverkaren tar inte ansvar för tjänst som utförts felaktigt av installatören eller serviceman.
 • De detaljerade garantivillkor finns beskrivna i garantibok som är en integral del av en uppsättning med brännare.