aktualnosci-010

Ytterligare innovationer i brännare

18:e september 2017 introducerade vi en del ändringar i våra minsta enheter – REVO Mini, REVO Mini 35 samt HYBRID MINI. För att bättre utnyttja de tekniska fördelarna, lanserade vi följande innovationer:

  • Nytt, effektivare tändelement med enklare monteringssystem.
  • Demonterbart brännarfäste. Denna lösning tillåter att demontera brännaren från pannan utan ett behov att skruva loss fästet. Det finns även möjlighet att justera längden mellan brännaren och pannan genom att använda isoleringar av varierande tjocklekar (skruvavståndet förblir detsamma).
  • Packning i luftkammaren. Vi har tillsat att luftkammaren har bättre tätning – på detta sätt får användaren högre verkningsgrad och det är enklare att justera brännaren vid den första uppstarten.

7 augusti 2017 lanserade vi en ny modifikation i tändlement som används i brännare X Mini och X Mini 35.

  • Nu är enklare att byta dem ut – inga verktyg behövs. De nya tändelementena monteras exakt på samma sätt som en glödlampa – genom att skruva in eller loss.
  • Vi förminskade även skaderisk – tändelementet sitter centralt och därför har den keramiska täckningen ingen kontakt med metallhylsa.
  • Tack vare detta har vi även förkortat tändningsprocessen till 20 sekunder, eftersom uppvärmningen sker jämnt.
  • Högre verkninsgrad – effektivare tändning.